btvskngocanh

Từ năm 2 ĐH Dược HN, tôi đã là cộng tác viên viết về sức khỏe người tiểu đường. Tôi muốn mang những kiến thức học được đến gần hơn với người bệnh, giúp họ chủ động kiểm soát đường huyết, hạn chế biến chứng.
Hiện tôi là Trưởng ban biên tập cho website giamduonghuyet.online
Liên hệ: 0985.877.724